top of page

Lær at bruge Kvintcirklen

Kvintcirklen (Circle of Fifths) er et visuelt redskab, der kan bruges til bl.a. toneartsbestemmelse, paralleltonearter, harmonisering, sangskrivning og meget mere. 

Her er Muse Designs begynderguide til at bruge kvintcirklen.

 

HVAD ER EN KVINT?

En kvint er normalt et toneinterval på 7 halvtoner. I akkorder er der en kvint mellem den 1. tone (grundtonen) og den 3. tone (dominanten). 

 

Hvis du har et klaver foran dig kan du finde kvinten til C ved at tælle 7 tangenter frem inklusiv de sorte halvtoner. Kvinten til C er altså G. Kvintcirklen gør det let at finde kvinten til de forskellige toner uden at skulle tælle hver gang, da der er en kvint mellem tonerne hele vejen rundt i urets retning.

Kvintcirkel gron.png

KVINTCIRKLEN TIL AKKORDER

Kvintcirklen er et godt redskab til hurtigt at orientere sig i akkorderne. En dur-akkord er opbygget af grundtonen, en stor terts (4 halvtoner) og en kvint. En molakkord er opbygget af af grundtonen, en lille terts (3 halvtoner) og en kvint. Det er altså den midterste tone i en treklang, som bestemmer om akkorden er dur eller mol. Eksempelvis er en treklangs C-dur akkord C - E - G mens C-mol akkorden er C - Eb - G.

kvintcirklen teori klaver.png
musikteori kvint terts akkord.png

SÅDAN AFLÆSER DU KVINTCIRKLEN

Kvintcirklen viser forholdet mellem de 12 toner på den kromatiske skala, deres fortegn, og de associerede dur og mol toner. Cirklen består af tre lag:

  • Inderst i cirklen ses mol-tonerne

  • I midten ses dur-tonerne

  • Yderst ses toneartens fortegn

 

Paralleltonearter

Dur-tonearterne er placeret overfor deres mol-paralleltonearter, som indeholder samme antal fortegn. C-dur og A-mol er fx paralleltonearter, og der er ingen fortegn i deres skalaer. Fordi tonearterne har så mange toner til fælles, passer de godt sammen i en komposition.

 

Fortegn

# hedder kryds (ikke hashtag) og forhøjer den pågældende tone med et halvtonetrin. Hvis du kigger på et klaver, er C# den sorte tangent til højre for C. ♭ hedder b (skrives med småt for at skelne fra tonen B) og sænker den pågældende tone med et halvtonetrin. Db er med andre ord den sorte tangent til venstre for D - og altså den samme tone som C#. 

 

På Kvintcirkel plakaten fra Muse Design er det let at overskue tonernes fortegn. Øverst ses C og A-mol som ikke har nogen fortegn i skalaen. For hvert trin til højre fra toppen langs kvintcirklen øges der med et # fortegn mens der til venstre fra toppen øges med et b fortegn.

BRUG KVINTCIRKLEN TIL SANGSKRIVNING

Kvintcirklen kan være et godt hjælperedskab i sangskrivning og komposition, da den giver en visuel oversigt over hvilke toner, der passer godt sammen. De toner som ligger tæt på hinanden i kvintcirklen er lette at skifte imellem, da har mange toner til fælles i skalaerne. Derfor bliver overgangen mellem tonerne let og naturlig. Skriver du fx i G kan du se at C ligger tæt på, og det vil derfor være let at skifte sangen derhen. Hvis du gerne vil skifte fra en toneart i den ene ende af kvintcirklen til en i den anden, kan det derfor være en idé at skabe en gradvis overgang langs kvintcirklen. 

 

Ligeledes kan kvintcirklen bruges til at lave harmonier - et simpelt trick er nemlig at lave harmonien en kvint eller en terts højere. Et trick til at finde tonens terts på kvintcirklen, er at finde tonen til højre og under grundtonen i cirklen. Hvis C er din grundtone er kvinten tonen til højre - G - og tertsen er under G, altså paralleltonen E. 

bottom of page